Συγκεντρωτικός Τιμοκατάλογος WIND ONE

Όνομα πλάνου

Internet

Σταθερό

Κινητό

Μηνιαίο κόστος

WIND ONE Unlimited GB | Fiber 100

 

 • Πραγματικές ταχύτητες
  90 Mbps 10 Mbps Upload
 • Δωρεάν
  Router
 • Απεριόριστες
  αστικές & υπεραστικές κλήσεις
 • Απεριόριστα λεπτά
  προς εθνικά κινητά
 • Απεριόριστα GB*
  Mobile Internet
 • Απεριόριστα λεπτά
  προς όλους
 • Απεριόριστα SMS
  προς όλους

€125.00

€59.00

WIND ONE 10GB | Fiber 100

 

 • Πραγματικές ταχύτητες
  90 Mbps 10 Mbps Upload
 • Δωρεάν
  Router
 • Απεριόριστες
  αστικές & υπεραστικές κλήσεις
 • Απεριόριστα λεπτά
  προς εθνικά κινητά
 • 10GB
  Mobile Internet
 • Απεριόριστα λεπτά
  προς όλους
 • Απεριόριστα SMS
  προς όλους

€100.00

€54.00

WIND ONE Unlimited GB | Fiber 50

 

 • Πραγματικές ταχύτητες
  50 Mbps 5 Mbps Upload
 • Δωρεάν
  Router
 • Απεριόριστες
  αστικές & υπεραστικές κλήσεις
 • Απεριόριστα λεπτά
  προς εθνικά κινητά
 • Απεριόριστα GB*
  Mobile Internet
 • Απεριόριστα λεπτά
  προς όλους
 • Απεριόριστα SMS
  προς όλους

€115.00

€59.00

WIND ONE 10GB | Fiber 50

 • Πραγματικές ταχύτητες
  50 Mbps 5 Mbps Upload
 • Δωρεάν
  Router
 • Απεριόριστες
  αστικές & υπεραστικές κλήσεις
 • Απεριόριστα λεπτά
  προς εθνικά κινητά
 • 10GB
  Mobile Internet
 • Απεριόριστα λεπτά
  προς όλους
 • Απεριόριστα SMS
  προς όλους

€90.00

€54.00

WIND ONE 3GB | Fiber 50

 • Πραγματικές ταχύτητες
  50 Mbps 5 Mbps Upload
 • Δωρεάν
  Router
 • Απεριόριστες
  αστικές & υπεραστικές κλήσεις
 • Απεριόριστα λεπτά
  προς εθνικά κινητά
 • 3GB
  Mobile Internet
 • 1000′
  προς όλους
 • 1000 SMS
  προς όλους

€80.00

€44.00

WIND ONE | Unlimited GB

 • Απεριόριστο ADSL Internet
 • Απεριόριστες
  αστικές & υπεραστικές κλήσεις
 • Απεριόριστα λεπτά
  προς εθνικά κινητά
 • Απεριόριστα GB*
  Mobile Internet
 • Απεριόριστα λεπτά
  προς όλους
 • Απεριόριστα SMS
  προς όλους

€105.00

€59.00

WIND ONE 10GB

 • Απεριόριστο ADSL Internet
 • Απεριόριστες
  αστικές & υπεραστικές κλήσεις
 • Απεριόριστα
  λεπτά προς κινητά
 • 10GB
  Mobile Internet
 • Απεριόριστα λεπτά
  προς όλους
 • Απεριόριστα SMS
  προς όλους

€80.00

€54.00

WIND ONE 3GB

 • Απεριόριστο ADSL Internet
 • Απεριόριστες
  αστικές & υπεραστικές κλήσεις
 • 300′
  λεπτά προς εθνικά κινητά
 • 3GB
  Mobile Internet
 • 1000′
  προς όλους
 • 1000 SMS
  προς όλους

€70.00

€39.00